Lutjet e Muhammedit alejhi selam kur binte shi

Lutjet e Muhammedit alejhi selam kur binte shi

Lutjet e Muhammedit alejhi selam kur binte shi

O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm!

O Allah, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar.

O Allah, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat e Tua, shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vendin Tënd të vdekur!