Home Zgjodhëm për ju. Lutje për shëndet të mirë thuaje çdo ditë

Lutje për shëndet të mirë thuaje çdo ditë

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. ‏
All-llahume ‎ّafini fi bedeni, All-llahume ‎ّafini fi semْi, All-llahume ‎ّafini fi besari, la ilahe il-la ente, eّudhu bike ‎minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente

(tri herë në mëngjesë dhe tri herë në ‎mbrëmje)‎

‎(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep ‎shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri ‎‎(mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).‎
‎(83)‎

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. ‏
All-llahume ‎ّafini fi bedeni, All-llahume ‎ّafini fi semْi, All-llahume ‎ّafini fi besari, la ilahe il-la ente, eّudhu bike ‎minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente

(tri herë në mëngjesë dhe tri herë në ‎mbrëmje)‎

‎(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep ‎shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri ‎‎(mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).‎
‎(83)‎

Previous articleDisa rregulla për një martesë më të lumtur
Next articleMe këto 2 sure Zoti i Madh të ruan nga cdo gjë e keqe njëkohësisht mund të shërohesh nga shumë sëmundje shpirtërore