Home Zgjodhëm për ju. Lutja para mardhënieve intime | Mjeksia Islame

Lutja para mardhënieve intime | Mjeksia Islame

Lutja para mardhënieve intime

Një ndër qëllimet më fisnike të marrëdhënieve seksuale është sjellja në jetë e një pasardhësi të drejtë. Prandaj, është me rëndësi që bashkëshortët t’i luten Allahut që ta largojë shejtanin nga pasardhësi i tyre.

Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë:
“Kur ndonjëri nga ju dëshiron t’i afrohetgruas së tijpër të bërë marrëdhënie intime, le të thotë: “Bismilah, Allahume xhennibnesh-shejtan, ve xhennibish-shejtane ma rezaktena!” (Me emrin e A.llahut, o Allah, na e largo djallin prej nesh dhe prej atij që do të na furnizosh me të!) Nëse nga ajo marrëdhënie është e caktuar që të kenë fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë atë. ”
Buhariu dhe Muslimi.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “INTIMITETI MARTESOR SIPAS SUNETIT AUTENTIK”

Previous articleVepra qe ju largon nga shthurjet punet e keqia gjynahet dhe cdo gje te keqe
Next articleMbushësi i iPhone i merr jetën adoleshentes