Lutja e një njeriu mysliman për vëllanë e tij jo të pranishëm...

Lutja e një njeriu mysliman për vëllanë e tij jo të pranishëm është e pranueshme

ka thënë një burrë Uvejs el-Karnit:
“Na ndero me vizitën tënde.”
Uvejs el-Karni ia ktheu:
“Të kam nderuar ty me më të mirë se vizita dhe takimi, e ajo është duaja atëherë kur nuk je prezent.”
“Lutja e një njeriu mysliman për vëllanë e tij jo të pranishëm është e pranueshme. Te koka e lutësit është një engjëll i autorizuar, i cili, kur lutësi kurdoqoftë bën një lutje në dobi të vëllait të tij, engjëlli i autorizuar në lutje thotë: “Pranoje, o Zot, edhe ty të qoftë po ashtu!”
Profeti, alejhi selam.
Përktheu: Qendra Kur’anore