A lejohet heqja e dhjamit me operacion kirurgjik?

A lejohet heqja e dhjamit me operacion kirurgjik?

Pyetje: Nëse dikush dëshiron që t’i bëhet operacion kirurgjik për t’ia hequr dhjamërat nga trupi, një veprim i tillë a nënkupton ndryshimin e asaj që e ka krijuar Allahu?!

Përgjigje: Kjo është thjesht një kurë. Nëse mjekët vërtetojnë se kjo është diçka e dobishme, e pakëson dhimbjen apo ia pakëson peshën e cila e rëndon, në këtë rast s’ka kurrfarë problemi, ngase kjo është mjekim.

Shejh Dr. Salih El-Fevzan[1]

Nga arabishtja: Mirsim N. Maliqi

Burimi: albislam.com

facebook – Shejh Dr. Salih el Fevzan Shqip

[1] Nga faqja zyrtare e shejhut.