Home Zgjodhëm për ju. A Lejohet Festimi I Ditëlindjes Dhe Dhënia E Dhuratave Për Të?

A Lejohet Festimi I Ditëlindjes Dhe Dhënia E Dhuratave Për Të?

Çdo festë përveç festave me të cilat ka ardhur Islami, është e ndaluar për muslimanët. Thotë Shejh Ibn Bazi (rahimehullah): Disa prej njerëzve festojnë ditëlindjen e fëmijëve të tyre, e disa festojnë datën e martesës, dhe këto janë prej gjërave të ndaluara dhe pasim i jomuslimanëve. Nuk kemi ne asnjë festë tjetër pos dy festave të Fitër Bajramit dhe Kurban Bajramit, dhe ditëve të Teshrikut (tri ditë pas Kurban Bajramit), ditës së Arafatit dhe ditës së Xhuma. E kush nxjerr festë tjetër pos këtyre festave, ai është përngjasuar me krishterët dhe jehudët (Fetava 5/176)

Kështuqë nuk lejohet muslimani të feston ditëlindjen e tij apo të fëmijëve të tij, si dhe nuk lejohet të dhuron apo të pranon dhurata të cilat dhurohen për shkak të këtyre festave të shpikura dhe të ndaluara.

Previous articleÇFARË NËSE SHEH ËNDËRRA TË TRISHTUESHME
Next articleÇfarë i ndodh trupit po të pini ujë në mëngjes