Home Zgjodhëm për ju. Ky është ushqimi më i mirë për t‟u ngrënë

Ky është ushqimi më i mirë për t‟u ngrënë

Nga kjo sjellje e Profetit (s.a.u.s.) në të ngrënë nxjerrim tri cilësi kryesore që duhet të ketë një ushqim:

– ai duhet të jetë i dobishëm për trupin;

– të jetë i lehtë për stomakun, jo i rëndë;

– të jetë lehtësisht i tretshëm.

Ky është ushqimi më i mirë për t‟u ngrënë.

Rrjedhimisht, të hash pak nga ky lloj ushqimi është më mirë sesa të hash shumë nga ushqime të llojeve të tjera.

Previous articleVallë si ndikojnë versetet e Kuranit fisnik, në qelizat e trurit?
Next articleNëse dikush e di që mund të dëmtojë veten dhe të tjerët me syrin e keq, ai duhet ta largojë këtë ndikim të keq, duke u lutur