Ky është njeriu që nuk i pranohet lutja

0
259

Ebu Hurejra (RadijAllahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Vërtet Allahu është i Mirë dhe nuk pranon vetëm se vepra të mira. Ai i ka urdhëruar besimtarët, ashtu sikurse i pati urdhëruar të Dërguarit. Allahu i Madhëruar thotë: “O ju të dërguar! Hani gjërat e mira (hallall) dhe punoni mirë.” Gjithashtu ka thënë: “O ju që besoni, hani gjërat e mira (hallall) të cilat ua kemi dhënë.” Më pas, Profeti (SalAllahu alejhi ue selem) përmendi një njeri, i cili udhëtoi shumë, me flokë të shprishura (i pakrehur) e të pluhurosura e që drejtonte duart nga qielli duke thënë: “O Zot, o Zot! Në një kohë kur është ushqyer me haram, ka pirë haram, është veshur me haram dhe ka punuar me haram. (Një njeriu të tillë) Si mund t’i pranohet lutja?!”

Transmeton Muslimi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here