10 shenjat e medha të Kiametit

0
277

Përcillet nga Hudhejfe bin Usejd El-Gifarij se Profeti alejhi selam ka thënë:
“ Kiameti nuk do të ndodhë pa parë ju më parë dhjetë shenja: lindja e Diellit nga perëndimi i tij, tymi, dalja e Je’xhuxheve dhe Ma’xhuxheve, ardhja e Isait, birit të Merjemes alejhi selam, Dexhali, tre çarjet e mëdha të tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik, zjarri që do të shfaqet në And që i shtynë njerëzit, apo i grumbullon ata në vendmbledhejn e tyre dhe i shoqëron ata kudo, në gjumin dhe kotjen e tyre.”

Ahmedi, Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here