Home Zgjodhëm për ju. Kushtet e namazit

Kushtet e namazit

Kushtet e namazit janë nëntë:

1. Islami
2. Logjika
3. Veçimi (pjekuria)
4. Pastërtia
5. Largimi i ndyrësirave
6. Mbulimi i pjesëve të turpshme të trupit.
7. Hyrja e kohës
8. Të drejtuarit nga kibla
9. Nijeti (qëllimi)

 

Previous articleEjubi alejhi selam ,gruaja e tij, semundjet dhe Iblisi i mallkuar
Next articleKëshillat e mjekëve dhe të dijetarëve muslimanë në lidhje me mardhëniet intime