KUSHTET E MBULESËS

Kushtet e mbulesës në Islam, janë;
1. Mbulimi i të gjithë trupit të femrës, sipas një mendimi tjetër të dijetarëve lejohet zbulimi i fytyrës dhe duarëve të femrës me kusht që zbulimi i tyre mos të jetë fitne.
2. Të mos jetë mbulesa tërheqëse për meshkujt.
3. Të mos jetë mbulesa e tejdukshme.
4. Mbulesa duhet të jetë e gjërë, ngase qëllimi i saj është largimi i fitnes dhe fshehja e formës së trupit.
5. Të mos jetë mbulesa e parfymosur.
6. Të mos i përngjajë mbulesa veshjes së burrave.
7. Të mos i përngjajë mbulesa veshjes së jobesimtarëve.
8. Të mos ketë për qëllim motra muslimane me këtë veshje afirmim në popull.

Dr. Mustafa Murad

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

Shpërndaje në:

Leave a Reply