Kur të vijë koha për martesë, zgjidhe gruan Besimtare dhe të devotshme

Kur të vijë koha për martesë, zgjidhe gruan Besimtare dhe të devotshme