Home Zgjodhëm për ju. Kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të...

Kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të dhemb pastaj thuaj

Transmetohet nga Muhamed bin Salimi: Thabit Bunanij më ka thënë mua: O Muhamed, kur të ankohesh (për ndonjë sëmundje) vendos dorën tënde aty ku të dhemb pastaj thuaj: “Bismilah, kërkoj mbrojtje me madhështinë e Allahut dhe fuqinë e Tij nga e keqja e kësaj sëmundjeje pastaj ngrije dorën pastaj përsërite këtë numër tek sepse Enes bin Malimku më ka treguar mua se profeti -alejhi selam- i ka thënë atij kështu”[4].
Transmetohet nga Ibën Abasi -radiallahu anhuma- se ka thënë: “Profeti -alejhi selam- I bënte rukje Hasenit dhe Husejnit dhe thoshte: Babai juaj i bënte rukje me to Ismailit dhe Is’hakut: Eudhu bikelimati lahi tamme min kuli shejtanin ue hamme ue min kuli ajnin lamme (Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota prej çdo shejtani dhe helmuesi (nga kafshët) dhe nga çdo sy i keq)”[5].

Previous articleRrëfimi për njeriun të cilit Allahu ia plotësoi çdo dëshirë
Next articleJa si ka lindur magjia, dhe si ndikon ajo në ndarjen e bashkëshortëve