Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve

0
323

Për sabërlinjt! Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë: “Kur ndonjë prindi i vdes evladi, Allahu iu thotë melekëve: A ia morrët shpirtin fëmijës të robit Tim? Ata thonë: Po.

Ai thotë: A ia morrët pemën e zemrës? Ata thonë: Po. Ai thotë: E çka tha robi im? Ata thonë: Të falënderoi dhe tha: Se edhe ne do të vdesim e do të shkojmë tek Zoti!

Ai iu thotë: Ndërtoni për të një shtëpi në Xhennet dhe vënia emrin “Shtëpia e Lavdërimit!” (Ahmedi, Tirmidhi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here