Ku gjendet shteti i vërtetë i Jehudëve (Shteti i madh i Izraelit)?

Ku gjendet shteti i vërtetë i Jehudëve (Shteti i madh i Izraelit)?

Reflekto thellë për këtë!

Ø 68 xhami të Muslimanëve gjenden në Pekin.

Ø 2106 gjenden në Amerikë, prej tyre 257 xhami gjenden vetëm në Nju Jork.

Ø 2260 xhami gjenden në Francë, dhe nga këto 26 xhami janë vetëm në Paris.

Ø 400 xhami gjenden vetëm në Londër (kryeqyteti i një vendi jo-Musliman që ka më së shumti xhami).

Ø 4 xhami gjenden në kryeqytetin e Rusisë, Moskë. Njëra nga këto xhami ka vend për 10,000 namaz-falës.

Ø 10 xhami gjenden në Keip Taun, në jug të Afrikës, përkundër faktit se Muslimanët përbëjnë më pak se 3 për qind.

Kurse në Republikën Rafidije Mexhusije të Iranit, nuk ka asnjë xhami të vetme të Muslimanëve. As në Teheran (kryeqytet), as në Asfahan, as në Kerman, e as në ndonjë qytet tjetër të madh që ka shumicë Shijash.

Autoritet Iraniane, që prej disa dekadash, e kanë ndaluar ndërtimin e çfarëdo lloj xhamie në Teheran, ashtu siç e ndalojnë faljen e namazit të xhumasë dhe namazin e Dy Bajrameve në vend-faljet publike. Siç e kanë ndaluar edhe faljen e namazit të xhumasë në shkollën e ambasadës Pakistaneze, ndërkohë që Jehudët dhe të Krishterët, po i zbatojnë lirshëm ritet fetare të tyre në 151 faltore (kisha dhe sinagoga); shumica e Jehudëve dhe të Krishterëve, janë në Teheran.

Atëherë, Persët, me çfarë Islami po krekosen para njerëzve, saqë e quajnë veten e tyre zotërinjtë e Arabëve?! Nuk mbaron me kaq, madje, ata duan që ta marrin në dorë administrimin e çështjeve të Dy Haremeve të Shenjta (Xhaminë Profetike dhe Kaben)!

Shejkh Muhamed Bazmul
Përktheu: Jeton Shasivari