Home Zgjodhëm për ju. KËSHILLA VËLLAZËRORE PËR ATA QË NDJEHET TË PARAHATSHËM ME ANKTHE, FRIKË APO...

KËSHILLA VËLLAZËRORE PËR ATA QË NDJEHET TË PARAHATSHËM ME ANKTHE, FRIKË APO STRESE

KËSHILLA VËLLAZËRORE PËR ATA QË NDJEHET TË PARAHATSHËM ME ANKTHE,FRIKË APO STRESE.

Shumica e njerëzve ndjehen të stresuar me brenga shpirtërore,ngushtica në gjoks,vështirësi në frymëmarrje,rajhe të shpejta të zemrës,nervozizëm të pakontrolluar (dmth:të parahatshëm në jetën e përditshme)….ata si zakonisht drejtohen tek mjeku,i bëjnë të gjitha analizat duke përfshirë edhe EKG por si përfundim nuk arrin në shërimin adekuat,pastaj kalojnë në alternativa tjera…..pacientët e tillë mundohen që këta shqetësime shpirtërore ti mënjanojnë nëpërmjet medikamenteve neuro-psihiatrike siç janë:heleksa,leksiliumet apo të ngjashme me ta por përsëri nuk është arritur zgjedhjet e këtij ankthi shpirtërorë për shkak se medikamentet e tilla nuk janë permanente me vuajtjet e tyre shpirtërore,këto lloje të medikamenteve në aspektin kuptimor i ngjasojnë shembullit të borës,ajo vetëm i mbulonë mbeturinat gjatë periudhës dimërore ndërsa në pranverë pasi të shkrihet përsëri ngelen të njëjtat mbeturina,ngjajshëm edhe krizat e tilla shpirtërore vetëm mund të pezullohen e assesi të shërohen……atëherë si arrihet zgjidhja e këtyre vuajtjeve shpirtërore.

Z GJ I DH J A E P R O B L E M I T

Allahu është Krijuesi i krijesave në përgjithësi e i njeriut në veçanti,Ai është Shëruesi Madhështor,ndërsa Kur’ani është ILAÇ HYJNOR.
Tejkalimi i këtyre vështirësive mund të arrihet shumë thjeshtë dhe qartë,kjo mvaret nga vet pacienti sa është i guximshëm dhe i vendosur për të bërë një revolucion shpirtërorë përndryshe: MOS PENDIMI NGA TË GJITHA MËKATET DHE MOS PËRKULSHMËRIA NË SEXHDE ALLAHUT TË MADHËRISHËM OPSION APO RRUGËDALJE TJERËT NUK KA.
Prandaj porosia ime ndaj këtyre pacientëve është:
Duhet të bëni një pendim të sinqertë e të mirëfilltë dhe të kapeni fortë për rrugën e Allahut (dmth:Të praktikuarit e Fesë është gjë e detyrueshme-obligative jo vetëm me besimin formal por me gjithë zemër sepse devotshmëria epiqendrën e saj e ka pikërisht në zemër).ALLAHU NA UDHËZOFT DHE I UDHËZOFT TË GJITHË TJERËT QË E MERITOJNË UDHËZIMIN E TIJ.
Ai që udhëzohet në rrugën e Zotit,atij nga Mëshira e Zotit i dhurohet lumturia,rahatia shpirtërore,furnizimi,largimi i frikës si dhe të gjitha telashet e ndryshme që e preukopojnë prandaj me dy fjalë mund të elaborohet kështu:
Nuk duhet adhuruar Zoti vetëm kur kemi zort por gjithmonë SHPIRTI,ZEMRA dhe JETA duhet të jenë të ndërlikuara ngushtë me ALLAHUN E MADHËRISHËM.

Hoxhe Imbërja Hajrullai

Previous articleKjo është dynjaja
Next articleMos imito personalitetin e të tjerëve – Aid el Karni “Mos u trishto”