Home Zgjodhëm për ju. A e keni ditur që…? • Xhamia El Aksa (Mesxhidul Aksa)...

A e keni ditur që…? • Xhamia El Aksa (Mesxhidul Aksa) ishte xhamia e dytë në tokë!…

A e keni ditur që…?

• Xhamia El Aksa (Mesxhidul Aksa) ishte xhamia e dytë në tokë!

• Xhamia El Aksa është ndërtuar 40 vite pas Kaba-së (Qabes në Mekke)!

• Shumica e dijetarëve mendojnë që Xhamia El Aksa për të parën herë u ndëtua nga Ademi a.s.!

• Që Ibrahimi a.s. e rindërtoi Xhaminë El Aksa në Jerusalem pasi që a dhe Ismaili a.s. e rindërtuan Kaba-në në Mekke.

• Profeti Daud a.s. e filloi rindërtimin e Xhamisë El Aksa.

• Ishte Profeti Sulejman a.s. ai i cili e përfundoi rindërtimin e Xhamisë El Aksa!

• Xhami El Aksa, e ndërtuar nga Sulejmani a.s. u rrënua në vitin 587 para lindjes së Isait a.s. (para lindjes së Krishtit) nga mbreti i Babilonit Nebuqadnezzar!

• Jehudët (hebrenjtë) i thonë Xhamisë El Aksa, të ndërtuar nga Sulejmani a.s., si Tempulli i tyre!

• Që jehudët e rindërtuan “Tempullin e tyre” në vitin 167 para Isait a.s. por u rrënua përsëri në vitin 70 pas lindjës së Isait a.s. dhe jehudët u përzunë nga Jerusalemi.

• Vendndodhja e Xhamisë El Aksa qëndroi e shkretë dhe u përdor si vend për mbeturina për rreth 600 vite derisa Halifja Umar Ibn Khatab-i e çliroi Jerusalemin në vitin 637/8 pas Isait a.s.!

• Halifja Umar Ibn Khatab filloi themelimin e Xhamisë El Aksa dhe ndërtoi një Xhami Druri.

• Halifja Abdul-Mailik Ibn Merwan filloi konstruktimin e Xhamisë Kupë-verdhë (që njihet si The Dome of The Rock) në vitin 691/2.

• Mur i i Burakut apo Muri Perëndimor është muri ku Muhammedi s.a.w.s. e lidhi Burakun (kafshën e tij udhëtuese) në Natën e Israsë dhe Miraxhit, dhe këtë Mur jehudët sot e quajnë Muri Vajtues.

• Zona e Ndaluar (Haramu Sherif) përfshinë Xhamisë El Aksa (Xhaminë Kupë-zezë) si dhe Xhaminë Kupë-verdhë (The Dome of The Rock).

• Izraeli e ka okupuar Xhaminë El Aksa në vitin 1967.

• Jehudët fundamentalist kanë bërë me qindra përpjekje për ta shkatërruar Xhaminë El Aksa që kur e kanë okupuar më 1967. Një zjarrë i shkaktuar nga ata e ka shkatërruar një MIMBER të vjetër 900 vite, të vendosur nga Heroi i Madh Salauddin Ejubi.

• Jehudët dëshirojnë ta hedhin në erë dh eta shkatërrojnë Xhaminë El Aksa dhe në vend të saj ta vendosin Tempullin Jehud.

• Mediat çdo herë kur flitet për Xhaminë El Aksa e paraqesinë Xhaminë Kupë-verdhë (The Dome of The Rock) !!!

• “Ndoshta” shumë muslimanë (sigurisht që edhe jo-muslimanë) mendojnë që Xhamia Kupë-verdhë është Xhamia El Aksa !!!

• “Ndoshta”qëllimi i këtij fenomeni është që të rrënohet Xhamia El Aksa e Vërtetë dhe shumë njerëz mos ta kuptojnë fare !!!

• “Ndoshta” gërmimet e shumta nën-tokësore në këtë vend kanë për qëllim gjetjen e shkrimeve të djajve të cilat i kishte varrosur Sulejmani a.s.

Bashkangjitur me këtë shkrim janë edhe disa fotografi që e tregojnë Xhaminë El Aksa të Vërtetë.

 

Previous articleEndërrat janë simbole
Next articleKallja e cigares: 200 milionë euro në vit lënë kosovarët për duhan