Katër gjëra sjellin urrejtjen dhe mërinë

Katër gjëra sjellin urrejtjen dhe mërinë

Katër gjëra sjellin urrejtjen dhe mërinë:

1. Mendjemadhësia
2. Zilia
3. Gënjeshtra
4. Bartja e fjalëve

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim