Katër gjëra shkatërrojnë trupin – katër gjëra e forcojnë trupin

Katër gjëra shkatërrojnë trupin – katër gjëra e forcojnë trupin

Ka thënë Ibn Kajjimi:

Katër gjëra shkatërrojnë trupin:

1. Brenga
2. Pikëllimi
3. Uria
4. Pagjumësia

Katër gjëra e forcojnë trupin:

1. Veshja e rrobave të buta
2. Pastrimi në banjë në këmbë
3. Ngrënia e ushqimit të ëmbël dhe të yndyrshëm
4. Nuhatja e aromave të këndshme.

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim