Home Zgjodhëm për ju. Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto...

Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto rrethana?

Pyetja e tetë nga fetvatë me nr (7804)

Pyetje: Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto rrethana?

Përgjigje: Ki besim tek Allahu, mbështetu tek Ai dhe kërkoi falje dhe shëndet si në dunja ashtu dhe në ahiret. Përgatitu me punë të mira për ahiretin tend, qëndro larg shkaqeve që sjellin sëmundjet, kontakto me mjekët në spitalet shtetërore ose në klinikat private dhe pyeti për çdo çështje që të intereson. Tek Allahu kërkojmë ndihmë!

Allahu na dhëntë sukses, paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi profetin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij.

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva].

Abdul Aziz bin Abdullah bin baz

Abdulla bin Gudejan

Abdullah bin Ku’uud

Dhe Abdu Err-rrezak Afifi.

Përktheu: Muhamed Estrefi

Previous articlePërse engjëjt kundërshtuan krijimin e Ademit si mëkëmbës në tokë, pastaj i ranë në sexhdeh atij?
Next articleLeximi i sures Ihlas (Kul Hua Allahu Ehad) tri ose katër herë, a e arrin shpërblimin e leximit të plotë të Kuranit?