Home Zgjodhëm për ju. A JANE TE KENAQUR NJEREZIT ?!

A JANE TE KENAQUR NJEREZIT ?!

Një njeri i tha Hasen el-Basriut :

“ Njerëzit ulen rreth teje që të kapin gabimet e tua! ”

E ai tha: “ Vërtet, e kam nxitur shpirtin tim që të synojë Xhenetin, dhe ai atë synoi.

Pastaj e nxita shpirtin tim që të synojë të shpëtojë nga Zjarri i Xhehenemit, dhe ai këtë gjë synoi.

Pastaj e nxita shpirtin tim që të synojë të shpëtojë nga njerëzit, por ai nuk arriti dot. Vërtet, njerëzit nuk ishin të kënaqur nga Krijuesi i tyre, ndonëse është Ai që i furnizon ata, atëherë si mund të jenë të kënaqur me krijesat e tjera që janë njësoj si ata?”

El Bidaje Ven Nihaje e Ibën Kethirit- vëll.9, fq.318.

Prandaj ne fjalet dhe veprat tua gjithmone syno kenaqesine e Allahut se tek njerezit gjithmone do te kete te tille qe jane te pakenaqur.

Allahu na e mundesofte arritjen e kenaqesise Tij !

Previous articleFJALET E FUNDIT TE NJE VAJZE …
Next articleKERKONI SHOKET NE XHENET