Ja cila ishte duaja në momentet kritike për Muhamedin alejhi selam

Ja cila ishte duaja në momentet kritike për Muhamedin alejhi selam

Duaja e të Dërguarit صلى الله عليه و سلم në momentet kritike ishte:
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu…(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë

Thuaje edhe ti