Home Këshilla mjeksore Ja cila është pesha ideale sipas gjatësisë!

Ja cila është pesha ideale sipas gjatësisë!

Rezultatet bazohen ne këtë lloj formule:

(Gjatësia juaj – 100) – (10{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} x (Gjatësi – 100) =Peshaideal-weight

1- Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale
= 45.0 kg.
2 -Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale
= 45.9 kg.
3- Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale
= 46.8 kg.
4- Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale
= 47.7 kg.
5- Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale
= 48.6 kg.
6- Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale
= 49.5 kg.
7- Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale
= 50.4 kg.
8- Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale
= 51.3 kg.
9- Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale
= 52.2 kg.
10- Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj
ideale = 53.1 kg.
11- Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale
= 54.0kg.
12- Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale
= 54.9 kg.
13- Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale
= 55.8 kg.
14- Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale
= 56.7 kg.
15- Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale
=57.6 kg.
16= Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale
= 58.5 kg.
17- Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale
= 59.4 Kg.
18- Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale
= 60.3 kg.
19- Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale
= 61.2 kg.
20 Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale
= 62.1 kg.
21- Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale
= 62.9 kg.
22- Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale
= 63.9 kg.
23- Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale
= 64.8 kg.
24- Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale
= 65.7 kg.
25- Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale
= 66.6 kg.
26 -Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale
= 67.5 kg.
27- Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale
= 68.4 kg.
28- Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale
= 69.3 kg.
29- Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale
= 70.2 kg.
30 -Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale
= 71.1 kg.
31- Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale
= 71.9 kg.

Previous articleNjë ngjarje mahnitëse e një thirrësi Saudian në Afrikë
Next articleShkaktaret e mossuksesit shkollor