Home Zgjodhëm për ju. GJUNAHET E MËDHA ?

GJUNAHET E MËDHA ?

Ka thënë i dërguari i Allahut, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:
“Gjunahet e medha jane:
#Ti besh shok Allahut (ne adhurim).
#Akuzimi (se ka bere imoralitet) i gruas se ndershme.
#Vrasja e besimtarit.
#Largimi nga fushebeteja.
#Ngrenia e pasurise se jetimit (pa te drejte). #Mos respektimi i prinderve muslimane.
#Te besh keq ne Shtepine (e shenjte, ne Qabe) e cila eshte kibla juaj kur jeni gjalle dhe kur vdisni”.
Trans Bejhakiu dhe e ka bere hasen(te mire) imam Albani -Allahu i mëshiroftë-!

Previous articleNJOHURI KURANORE – 02
Next articlePYETJA E NJË GRUAJE…