Fjalët që duhet të themi kur shikojmë një njeri me të meta!

0
253

Gjatë jetës njeriu përballet me sprova të ndryshme. Sprovat me besim dhe mbështetje maksimale tek Krijuesi i Gjithësisë bëhen të kalueshme dhe me një fund shpërblyes. Ndodh që mes nesh të jene të pranishëm dhe njerëz me të meta, me aftësi të kufizuara.

Ajo është një çështje e caktuar nga Krijuesi. Por rëndomtë ka disa njerëz që i tejkalojnë kufijtë duke u tallur me sprovën e tyre. Në fenë hyjnorë Islame, njerzit kanë një rëndësi të veçantë në trajtim. Njerzit duhen trajtuar si njerez dhe jo si objekte materiale sepse jane krijesa të larta të krijuara nga Krijuesi i Gjithësisë. Nëse pranë nesh ndodhet nje njeri me aftësi të kufizuara ne duhet t’i japim kurajo të madhe duke i thënë se: me besim dhe mbështetje tek Krijuesi i Gjithësisë, kjo sprove do kalohet, së bashku me durimin do të vijë dhe shpërblimi.

Fjalët që duhet të themi në vetvete janë:

El-hamdu Lil-lahil-ledhi ‘afanii mimmabtelake bihi ve faddaleni ala kethirin mimmen haleka tafdilen.

Falenderimi i qoftë All-llahut i cili më ka mbrojtur nga kjo me të cilin të ka sporvuar ty dhe më ka begatuar nga shumë krijesa të Tij.

Tirmidhiu 5/493, 5/494, “Sahih Et-Tirmidhiu” 3/153.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here