Eufrati do të zbulojë një thesar ari

Ebu Hurejre, po ashtu, tha:

”Pejgamberi tha:
‘Eufrati do të zbulojë një thesar ari. Kushdo që të jetë i pranishëm në atë kohë,
s’duhet të marrë ndonjë gjë prej tij’”

Ebu Hurejre tha:”Pejgamberi tha:

‘Çasti s’do të vjen para se Eufrati të zbulojë një kodër me ar, për të cilin njerëzit
do të luftojnë. Nëntëdhjetenëntë nga njëqind do të vdesin, por secili prej syresh
do të mendojë se, ndoshta, ai do të mbijetojë [dhe ta marrë arin]”. [Muslim]

Leave a Reply