Engjulli Xhibrili alejhi selam e mjekoi Muhamedi alejhi selam me këtë lutje

Këtu mund të përmendim edhe rukjen që Xhibrili (s.a.u.s.) i bëri Profetit (s.a.u.s.), dëshmi që e sjell Muslimi në Sahih-un e tij: “Bismil-lahi erkike, min kul-li shej‟in ju‟dhike, ue min sherri kul-li nefsin, eu ajni hasidin! Allahu jeshfike! Bismil-lahi erkike!” (Me emrin e Allahut të bëj rukje, për të të ruajtur nga çdo gjë që të dëmton dhe prej së keqes së çdo shpirti [të keq], apo syrit të çdo syri smirak! Allahu të shëroftë! Me emrin e Allahut të bëj rukje!)

Leave a Reply