Emrat E Xhennetit

0
294

El Xhenneh (Kopshti), Darus Selam (Vatra e Paqes), Darul Huldi (Vatra e Përjetësimit), Darul Mukameh (Vatra e Qëndrimit), Xhennetul Me’va (Xhenneti Me’va-Strehuesi), Xhennatu Adn (Xhennetet Adn), Darul Hajevan (Vatra e Gjallërisë), Firdevsi, Xhennatu En-Neim (Xhennetet të Begatshme), El Mekam El Emin (Pozite e besuar), Mak’adus Sidki (Vend i Kënaqshëm), Kidemu Sidkin (Pozitë e Lartë)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here