EDUKATA GJATË NGRËNIES SË USHQIMIT

0
319

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 46 )

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit: ( Pjesa e pestë)

Pëlqehet ngrënia e ushqimit me tre gishta;
Transmetohet nga Ka’b Ibën Malik, radijAllahu anhu se ka thënë: “E pashë pejgamberin alejhi selam duke ngrënë ushqimin me tre gishta.” (Muslimi).

Mos’hapja e shumtë e gojës gjatë ngrënies së ushqimit.
Nëse bie ndonjë pjesë e ushqimit në tokë, duhet ta marrë atë, ta largojë pjesën e ndotur dhe ta hajë pastaj pjesën e mbetur, në mënyrë që mos t’ia lej shejtanit atë, e nëse është ndotur ushqimi i tëri, atëherë mos ta hajë. (ashtu siç transmeton Muslimi nga Xhabiri radijAllahu anhu, se kështu vepronte pejgamberi, alejhi selam).
Fshirja e pjatës së ushqimit pas përfundimit të ushqimit, ngase ndoshta aty mund të jetë bereqeti. Njëherit kështu vepronte edhe pejgamberi alejhi selam. (Transmeton Muslimi nga Xhabiri se keshtu vepronte pejgamberi alejhi selam).
Lëpirja e gishtrinjëve pas përfundimit të ushqimit. Pra, duhet të veprojê kështu para se t’i pastrojë me ujë duartë. (Ngase, kështu vepronte pejgamberi alejhi selam, siç transmeton Muslimi nga Xhabiri).
Pëlqehet ndërprerja e ngrënies së ushqimit para ngopjes.
Të thënurit; Elhamdulilah(falënderimi i takon Allahut) pas përfundimit të ngrënies së ushqimit.
Të mos filloj ngrënien e ushqimit i pari, sidomos nëse në mesin e tij ka njerëz që janë më të moshuar se ai.
Që të mos heshtin gjatë ngrënies sê ushqimit. Pra,të flasin gjëra tê mira, qoftë rreth edukatës së ushqimit, etj.
Mos ta përcjell ose shikojë vazhdimisht tjetrin duke ngrënë, që mos ta bëjë tjetrin të turpërohet. Pra, të shikoj para ushqimit të tij dhe të angazhohet me veten e tij, e jo me të tjerët.
Mosveprimi i gjërave që fusin neveri dhe mërzi tek personat me të cilët është duke ngrënê bukë.
T’i japë përparësi të tjerëve në ngrënien e ushqimit, sidomos nevojatêrevë, pra ta sakrifikojë veten e tij për ta.
Allahu i Madhëruar, thotë:”por më tepër duan t’u bëjnë mirë atyre se sa vetes, edhe pse madje vetë janë nevojtarë. E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të jenë fitues.” (El Hashër; 9 ).

“….. dhe i ushqejnë të varfërit, bonjakët dhe të zënët robë (në luftë), madje edhe pse janë vetë nevojtarë për te (ushqim). (Thonë ata): “Na, ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Na – për këtë, nuk duam shpërblim as falenderim! Na i frikësohemi Zotit tonë atë Ditë kur fytyrat janë të vrenjtura dhe të ashpra” Allahu i ruan ata nga tmerret e asaj Dite; Ai atyre u jep shkëlqim (në fytyrat e tyre) dhe gëzim dhe, për durimin e tyre (në të drejtë). Ai i shpërblen ata me xhennet dhe (petka) të mëndafshta“.(El Insan; 8-12).

Nuk është prej sunetit shkuarja mysafir tek dikush në kohën kur është e njohur se ata janë duke ngrënë zakonisht ushqimin në atë kohë.
Moskërkimi i ushqimit nëse shkon në vizit tek dikush. Nëse e sheh se ata i thojnë, a dëshiron të përgatisim ushqim nga turpi, atëherë le t’i thotë: Do ha me familjen time inshallah. Mirëpo, nëse e sheh se ata janë duke e lutur të ngrën ushqim tek ata mënyrë serioze, atëherë le të pranojë përgatitjen e ushqimit dhe ngrënien e tij.
Të mos i fryejë ushqimit të nxehtë(supës, etj) dhe ushqimit të rënë në tokë, pas marrjes së tij për ta ngrënë, por mjafton largimi i pjesës së zhytur dhe ngrênia e pjesês së pastër.
Dr. Mustafa Murad

Burimi: albislam.com

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here