Home Zgjodhëm për ju. Do e jepja dynjanë dhe çfarë ka në të nëse…!!!

Do e jepja dynjanë dhe çfarë ka në të nëse…!!!

Do e jepja dynjanë dhe çfarë ka në të nëse…!!!

Enes bin Malik (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë:
“Allahu i Lartësuar i drejtohet njërit prej banorëve me dënimin më të lehtë në Zjarr: “Sikur të të ishte dhënë dynjaja me gjithçka ka brënda, shto edhe një tjetër dynja sa ajo, a do ta jepje atë si shpagim?” Ai i thotë: “Po.” Allahu i Lartësuar i thotë: “Unë dëshirova prej teje që të më jepje më pak se kaq, kur ishe në shtyllën kurrizore të Ademit, që të mos më shoqëroje ortak – mendoj se ka thënë – dhe kështu të të mos fusja në Zjarr, por ti nuk dëshirove veçse të më shoqëroje ortak (të bëje shirk).”

Ahmedi dhe Buhariu

Previous articleZemra dhe gjaku
Next articleKur është Kiameti?