Thursday, November 30, 2023
...
HomeZgjodhëm për ju.A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton...

A duhet që në Ramazan ta bëjë nijetin çdo ditë, apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

Përgjigje: “Mjafton për Ramazanin një nijet në fillim të muajit, sepse ai edhe pse për çdo ditë në vete nuk e bën nijetin në natën e saj, ai e ka bërë atë nijet në fillim të muajit.

Mirëpo nëse e ndërpret agjërimin gjatë muajit për shkak të udhëtimit apo sëmundje apo diçka tjetër, atëherë duhet që nijetin ta bëjë sërish, për shkak se e ka ndërprerë agjërimin për udhëtim, sëmundje etj.”

“Kushtet e fesë” Shejkh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)/xhamiambret

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments