A duhet marrë abdes gruaja me menstracione para se të flej gjumë?

A duhet marrë abdes gruaja me menstracione para se të flej gjumë?

Pyetje: ”Allahu iu dhëntë mirësi! Kjo është pyetja e fundit esaj në të cilën thotë; A është e pëlqyeshme për gruan me menstruacione që të marrë abdes para se të flej gjumë?”

Përgjigje: ”Po, ai që është xhunub dhe ajo që është me menstruacione nëse dua që të flejnë, është e pëqyeshme (për to) që më e pakta të marrin abdes sepse abdesi e zvogëlon papastërtinë.”

Salih bin Feuzan el-Feuzan