Home Mjeksia Profetike DUAJA – KUR NDIEJMË DHEMBJE A NGACMIME NË TRUP

DUAJA – KUR NDIEJMË DHEMBJE A NGACMIME NË TRUP

KUR NDIEJMË DHEMBJE A NGACMIME NË TRUP

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “(Kur ndokush nga ju ndien ngacmime e dhembje në trup) le ta vendosë dorën e tij mbi vendin që ndien dhembje e të thotë: ﺑﺳﻡ الله، ﺑﺳﻡ الله، ﺑﺳﻡ الله، ﺃﻋﻭﺫ ﺑﺎﻟﻠہ ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻣﻥ ﺷﺭ ﻣﺎ ﺃﺟﺩ ﻭﺃﺣﺎﺫﺭ ” BISMIL-LAH, BISMIL-LAH, BISMIL-LAH. Më pas shton shtatë herë: UE EUDHU BIL-LAHI UE KUDRETIHI MIN SHERR-RRI MA EXHIDU UE UHADHIRU.” “Me emrin e Allahut.Me emrin e Allahut. Me emrin e Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut, që paracakton gjithçka, që të më ruajë nga dhembja që ndiej a që po më afrohet.”

Previous articleKur dikush nga ju martohet, le të thotë:
Next articleKur zgjohej Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) natën, thoshte: