Home Zgjodhëm për ju. DUAJA E HYRJES NË SHTËPI

DUAJA E HYRJES NË SHTËPI

RREGULLAT E HYRJES NË SHTËPI

1. Kur të hyjë në shtëpi, muslimani duhet të thotë:

BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA VE ALA RABINA TEVEK-KELNA

(Në emër të Allahut po hyjmë dhe në emër të Allahut dolëm, e në Zotin tonë po mbështetemi.) Transmeton Ebu Davudi me sened sahih.
2. Ta përshëndesë me selam familjen e tij.
3. Para se të ulet për të pushuar, le t’i lajë dhëmbët me misvak (a brushë).

Libri Etika Islame

Abdul Hamid Es Suhejbani

Previous articleçfarë këshille jepni për…
Next articleKËTO JANË RREGULLAT BASHKËSHORTORE?