Home ISLAM A e dini kë e do Allahu?

A e dini kë e do Allahu?

Allahu, azze ve xhel-le, ka thënë:

”Allahu me të vërtetë i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen.” (El-Bekare: 222)

“Edhe Allahu i do bamirësit.” (Ali Imran: 134)

… ”Edhe Allahu i do durimtarët.” (Ali Imran: 146)

”Allahu i do të pastërtitë.” (Et-Teube: 108)

”Allahu i do të drejtët”. (El-Maide: 42)

”Allahu i do të devotshmit”. (Ali Imran: 76)

”Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Ai.” (Ali Imran: 159)

”Allahu i do ata të cilët luftojnë për hir të Allahut në radhë si mure të fortifikuara.” (Es-Saff: 4)

Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi

Previous articleSi e kërkon muslimani natën e Kadrit?
Next articleSi ta kuptoj që gruaja më do mua?!