Dhikri (lutja) për të cilin hapen dyert e qiellit

0
711

Transmeton Ebu Zubejr, nga ‘Aun ibn AbdiLah ibn ‘Utbeh, nga ibn ‘Umer – RadijAllahu anhuma – i cili thotë:

“Ndërkohë që ishim duke u falur me të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – njëri prej njerëzve tha:

“Allahu Ekber kebiira, uel-hamdu lil-Lahi kethiira, ue SubhanAllahi bukraten ue Esiila.”

Allahu është më i Madhi, përmenda dhe madhërova më të Madhin. Lavdia dhe falënderimet e shumta i takojnë vetëm Allahut. I Pastër nga të metat është Allahu, në mëngjes dhe në mbrëmje (në çdo kohë).

I Dërguari i Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – tha: “Kush është ai që i tha këto fjalë?! Një burrë prej njerëzve tha: Unë, o i Dërguari i Allahut. I Dërguari i Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – tha: “U mahnita prej tyre! U hapën dyert e qiellit për këto fjalë!”

Ibën ‘Umeri tha: Nuk e kam lënë pa i thënë këto fjalë, që kur e dëgjova të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – të thotë ashtu!

Sahih Muslim, 601

Përktheu: Servet Mata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here