Home Zgjodhëm për ju. A dëshiron që të të udhëzoj tek një thesar prej thesarëve të...

A dëshiron që të të udhëzoj tek një thesar prej thesarëve të Xhennetit?

Poashtu Pejgamberi sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem ka thënë: “O Abdull-llah ibën Kajs, a dëshiron që të të udhëzoj tek një thesar prej thesarëve të Xhennetit? Unë i thashë: “Po, o i Dërguari i All-llahut”. Ai më tha: “Thuaj:

لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

La Havle ve la kuvvete il-la bil-lah.

S`ka ndryshim e as forcë, pos ndihmës së All-llahut

Tirmidhiu 5/511, sahih sipas Hakimit 1/501, Dhehebiu e ka pëlqyer. Shih “Sahih El Xhamië” 5/531 dhe “Sahih Tirmidhi” 3/160.

Previous articleDuaja e atij që teshtin
Next articleDuaja e udhëtimit | Mjeksia Islame