Home Zgjodhëm për ju. A dashurohet xhini në njeriun?

A dashurohet xhini në njeriun?

Xhini ka mundësi të dashurohet në njeriun pa marrë parasysh a është mashkull apo femën, pra ka mundësi që xhini femër të dashurohet në njeriun mashkull, apo xhini mashkull të dashurohet në femrën njeri.

Xhini dashurohet në njeriun për 3 qëllime:

1. Dashurohet në trupin e njeriut vetëm për banim, d.m.th dashurohet në trupin e njeriut vetëm si vendbanim i tij dhe asgjë më tepër.

2. Dashurohet për amoralitet, d.m.th ky xhin dashurohet në personin vetëm për ti shfryer epshet e tij dhe këtë e bën duke qen personi fjetur, dhe ka raste shum të rralla të cilat ndjenj mardhënje intime edhe duke qen zgjuar.

3. Dahsurohet për martes, dhe ky është prej rasteve më të rezikshme, pra kur xhini dashurohet në trupin e njeriut qoftë aj mashkull apo femër dhe për qëllim e ka të martohet me te. Pra e konsideron këtë person si burr apo grua të tij, edhepse njeriu nuk e ka këtë dëshir.

Simpomet tek njeriu jan të ngjashme si të çdo xhini tjetër që hyn në trup, mirëpo ky xhin në shum raste e len personin pa u martuar d.m.th personi që e ka këtë lloj të xhinit në trup nuk mundet me vendos për martes, apo e urren burrin etj.

Të gjitha këto 3 raste kan simptome të tyre ku shum persona (rukjegji të cilët nuk kan shkol për këtë lami) mendojn që personi nëse sheh andra intime është xhini i dashuruar në njeriun, mirëpo kjo nuk është e sakt sepse ka mundësi që xhini të jet i dashuar në personin dhe mos të shoh andra intime asnjëher.

Në shumicën e rasteve xhini mashkul dashurohet në femër dhe kjo ndodh në këto raste: – Nëse femra zbukurohet para meshkujve të tjerë. – Ndwgjimi i muzik, shkuarja në diskotoka etj. – Nëse personi nuk e bën lutjen para se të hyj në VC. Muhammedi alejhis-selam thotë: ” Fjala, e cila i ruan vendet e turpshme të njeriut nga vështrimet e xhinnëve kur hyn në banjo apo nevojtore, është:

BISMIL-LAHI, ALL-LLAHUMME INNI E’UDHU BIKE MINEL HUBTHI VEL HABAITH [” Me emër të All-llahut, o Zot, më ruaj nga e ndyra dhe ndytësirat “.] (Buhariu dhe Muslimi nga Enes bin Maliku).

b) Kur dalim nga banjoja apo nevojtorja themi:

GUFRANEKE [“Kërkoj faljen tënde o Zot “.] (Hadithi hasen, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Aisheja, nëna e besimtarëve).

– Rasti tjetër shtë nëse femra vet i thërret xhinët. – Nëse flen në shpin apo në bark. Ibn Ebi Shejbe (Allahu e mëshiroftë) Transmeton: Se Omer Ibn AbdulAzizi (Halifja i pestë i muslimanëve) i ka thënë shërbëtores së tij: “Mos i lejo vajzat e mija të flejnë në shpin, për shkak se shejtani vazhdon të lakmoj në femra kur jan të shtrira në shpin” (Musanef i Ibn Ebi Shejbe 17803)

Pra nëse femra flen apo shtrihet në shpinë, xhini e lakmon ate, apo ka mundësi të dashurohet në trupin e saj dhe si pasoj mundohet ti depërtoj në trup.

Këto jan disa raste më të rëndësishme të cilat i bën që xhini të dashurohet në njeriun.

Hoxhë: Eroll Nesimi

 

Previous articleKëto janë 5 ushqimet që mbrojnë arteriet e zemrës.
Next articleNË KËRKIM TË LUMTURISË | Mjeksia Islame