Dalja e shpirtit

0
371

 

Sheikh Uthejmin, Zoti e mëshiroftë, thotë:

“…shpirti fillon të dalë nga pjesa e poshtme e trupit, ngrihet lart derisa të arrijë pjesën e eperme dhe nga aty nxirret, për këtë arsye ka thënë Profeti, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, (në një hadith): “derisa të arrijë shpirti në fyt”, që është e ngjashme me Fjalen e Allahut: “Atëherë, përse kur (dikujt) i vjen (shpirti) në grykë, para syve tuaj.” (Kuran, Surja Vakia, 83-84). Pra, gjëja e parë që vdes në trupin e njeriut është pjesa e poshtme, fillon të dalë shpirti derisa të ngrihet lart, derisa të arrijë në grykë, pastaj e nxjerr meleku i vdekjes. E lusim Allahun që ne dhe ju të kemi përfundim të mirë dhe të lumtur! Allahu është dhuruesi i suksesit.”

______
[Libri: Rijadu salihin, vell. II]


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here