Home Zgjodhëm për ju. Cka thotë shejtani nëse përmendet dhe nëse nuk përmendet emri i Zotit...

Cka thotë shejtani nëse përmendet dhe nëse nuk përmendet emri i Zotit para hyrjes në shtëpi ?

Transmetohet nga Xhabiri, radijAllahu anhu, se i dërguari i Allahut, Muhamedi, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:
” Në momentin kur njeriu hynë në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes së tij në shtëpi dhe gjatë ngrënies së ushqimit, atëherë shejtani u thotë parisë së tij(shokëve të tij):

Nuk ka sonte për ju as fjetjes e as ushqim, darkë(në këtë shtëpi).
Por, në të kundërtën nëse nuk e përmend Allahun gjatë hyrjes(në shtëpinë e tij), shejtani u thotë shokëve të tij; E arritët(e gjetët) fjetjen sonte(në këtë shtëpi).
Po që se harron ta përmend Allahun edhe gjatë ngrënies së ushqimit, shejtani thotë:
E arritët fjetjen dhe ngrënien e ushqimit( e darkës në këtë shtëpi).”
(Shënon: Muslimi).

Previous articleKolonializmi britanik dhe Darvinizmi
Next articleA lejohet mbajtja e zinxhirëve dhe unazës së arit ?