Home Zgjodhëm për ju. Me çka shpërblehet ai që fal namaz….

Me çka shpërblehet ai që fal namaz….

Me çka shpërblehet ai që fal namaz….

Për çdo hap merr sevape d.m.th për ne xhami…
Të fshihet një gjynah….
Te ngrihen gradat ne xhenet…
Melaiket luten për ty dhe kërkojnë falje….
Merr sevape sa një luftëtar në rrugë të Allahut….
Sa një haxhi qe shkon ne haxh ne mënyrë vullnetare…
Libri yt shkruhet ne grada te larta….
Ti je vizitor i Allahut….
Te vjen rrizk i bollshëm….
Dhe gjen drite te madhe te Allahu….
Ti do te kesh drite ne ditën e gjykimit….

Previous articleHumbja e shpresës nga Mëshira e Allahut !
Next articlePse Muhamedi a.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin?