Home Zgjodhëm për ju. CILAT JANË KAPTINAT KUR’ANORE QË DUHET TË LEXOHEN KUR JE I MËRZITUR...

CILAT JANË KAPTINAT KUR’ANORE QË DUHET TË LEXOHEN KUR JE I MËRZITUR DHE I PIKËLLUAR?

Në vazhdim do të ju tregojm disa kaptina Kur’anore dhe lutje nga Kur’ani dhe sunneti që duhet të thuhen në rast të goditjes nga mërzia dhe pikëllimi.

Kaptina El Inshirah – kaptina e hapjes së kraharorit. Në të, i Plotfuqishmi tregon se si ia hoqi dhimbjen e brendshme dhe pikëllimin që Pejgamberi sal Allahu alejhi we selem, e ndiente gjatë kohës së shpalljes së Kur’anit dhe vështirësitë me të cilat përballej. Allahu i Madhëruar thotë se si do ta ngrit autoritetin (namin) e të Dërguarit të Tij sal Allahu alejhi we selem, në gjithë globin tokësor. Sot, nuk kalon asnjë sekondë e që në ndonjë pjesë të Tokës të mos dëgjohen fjalët e ezanit: “Eshedu enne Muhammeden Resulullah!”. Gjithashtu në suren El-Inshirah Allahu thotë se pas çdo vështirësie pa marrë parasysh se sa e vështirë të jetë, vjen lehtësimi dhe se ajo në mënyrë të pashmangshme vjen pas belasë. I Plotfuqishmi e porosit Pejgamberin sal Allahu alejhi we selem, që kohën e pritjes deri në ardhjen e lehtësimit ta shkurtoj me adhurim ndaj Zotit, ky është mesazh edhe për ne që në kohët e depresionit të përpiqemi që problemin tonë shëndetësor ta eliminojmë duke iu mbështetur Allahut dhe duke e përmendur Atë.
Kaptina Jusuf një nga suret e hershme që i është shpallur Pejgamberit sal Allahu alejhi we selem. Është një pjesë të veçantë e Kur’anit, sepse ajo pothuajse në tërësi i është kushtuar një Pejgamberi të Zotit, Jusufit alejhi selam. Nga kjo sure mund të nxjerrim mesazhe të panumërta, shumë prej tyre janë të lidhura me mënyrat e tejkalimit të situatave të rënda psikike. Të mendojmë për mënyrën se si Jakubi alejhi selam dhe Jusufi alejhi selam, luftuan me dhimbjet shpirtërore dhe vuajtjet e kësaj bote por Allahu i lartësoi ata për durimin e tyre. Kjo sure është shpallur edhe si ngushëllim për Pejgamberin tonë Muhammedin sal Allahu alejhi we selem dhe secilit prej nesh mund t’i shërbejë si një kurë kundër depresionit!

Previous articleA është haram me e pyet hoxhën pyetje private?
Next articleKUJDESI PËR MACEN U BË SHKAK SHËRIMI