Home Zgjodhëm për ju. Cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Nga kjo porosi mësojmë që çdo herë kur e kemi gjuhen e lirë të angazhohemi me dhikër.

Prej Muadhit r.a. transmetohet se ky e ka pyetur Pejgamberin a.s.:
O i Dërguar i All-llahut, cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Pejgamberi a.s. tha:
Gjuha jote le të jetë e angazhuar natën dhe ditën me të përmendurit All-llahun.
Muadhi thotë: Kjo ka qenë biseda ime e fundit me Pejgamberin a.s.

Transmeton Imam Ahmedi

Previous articlePARA dhe PAS Hixhames
Next articleNjë gotë ujë pas zgjimit nga gjumi