Home ISLAM Çfarë të bësh nëse frikësohesh në gjumë?

Çfarë të bësh nëse frikësohesh në gjumë?

Çfarë të bësh nëse frikësohesh në gjumë?

Erdhi një burrë tek Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – dhe iu ankua për disa gjëra të tmerrshme që i shikonte në ëndërr, dhe ai i tha: Kur të shkosh në shtratin tënd thuaj: ‘Eudhu bi kelimatil lahit taammeh, min ghadabihi ue ikabih, ue min sherri ibadih, ue min hemezatish shejatin, ue en jahdurun’
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, dhe dënimi i Tij, dhe nga e keqja e robërve të Tij, dhe nga cytjet e shejtanëve dhe të kërkoj që ata të mos më afrohen”
Sahiha: 264

nga Xhamiambret

Previous articleShtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive
Next articleNDËRMJETËSIMI DHE DALJA E BESIMTARËVE NGA ZJARRI