Home Zgjodhëm për ju. Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon!

Çfarë ndodh kur mallkon!

I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – thotë:
“Kur njeriu mallkon ndonjë gjë, mallkimi i tij ngjitet lartë në qiell, por dyert e qiellit i mbyllen, pastaj zbret në tokë dhe i mbyllen edhe dyert e saj, pastaj shkon majtas dhe djathtas, nëse nuk gjen vend kthehet tek ai që u mallkua. Nëse e meriton mallkimin (i shkon atij), e nëse nuk e meriton atë mallkim kthehet tek ai që mallkoi”

I sakte me te tjere “Sahihut terghib” 2792.

Previous articleTregu i Xhenetit
Next articleDënimi i zullumqarëve në Ditën e Gjykimit