Çfarë mund të bësh brenda 10 minutave?

0
333

Ja disa veprime të cilat mund t’i realizosh brenda 10 minutave, e që prej tyre mund të fitosh shumë:

Leximi i Kur’anit, falja e namazit të duhasë, dërgimi i salavateve mbi Pejgamberin e bekuar s.a.v.s.;

Të kujtuarit e Allahut të Madhërishëm dhe shqiptimi i dhikrit;

Edukimi i fëmijëve, vetëllogaritja;

Leximi, dëgjimi i derseve, këshillimi;

Mbajtja e lidhjeve farefisnore (mbase edhe vetëm duke u telefonuar), pajtimi i njerëzve, të vizituarit e një besimtari për të arritur kënaqësinë e Allahut;

Menjanimi i vështirësisë dhe plotësimi i ndonjë nevoje dikujt;

Të kujtuarit dhe madhërimi i Allahut të Madhërishëm pas namazit;

Leximi i haditheve, falja e namazeve të quajtura Istihare;

Ftesa në rrugë të Zotit, dhenia e sadakes, të ushqyerit e nevojtarit, brenga ndaj jetimëve;

Kërkimi dhe përcjellja e diturive islame, kendimi i ezanit, përsëritja e fjalëve të muezinit;

Falja e namazeve të natës….

(Islampress)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here