Home Zgjodhëm për ju. Çështja e ixhtihadit (studimit analizës dhe arsyetimit fetar) a konsiderohet çështje e...

Çështja e ixhtihadit (studimit analizës dhe arsyetimit fetar) a konsiderohet çështje e mbyllur apo jo?

Pyetja 5: Çështja e ixhtihadit (studimit analizës dhe arsyetimit fetar) a konsiderohet çështje e mbyllur apo jo?

Përgjigje 5: Çështja e ixhtihadit (studimit analizës dhe arsyetimit fetar) nuk quhet e mbyllur. Ajo është temë e hapur për njerëzit e ditur ,besimtarë dhe largpamës në librin e Zotit dhe sunetin e të Dërguarit -alejhi salatu ue selam- duke u argumentuar me fjalët e selefëve (të parëve tanë) nga shokët e profetit -alejhi salatu ue selam- , dhe ndjekësit e tyre nga pasuesit e dijes dhe besimit. Ndërsa ata të cilët nuk i kanë këto cilësi është më mirë për ta të pyesin njerëzit e ditur.

Allahu jep sukses, paqja dhe salavatet e Zotit qofshin mbi të dërguarin tonë Muhamedin, familjen e tij dhe shokët e tij.

[Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva]

Kryetar: AbdulAziz bin Baz.
Zv.Kryetar: Abdurrezak Afifi
Lektor: Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Gentian Rushiti

Previous articleÇfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’?
Next articleShndërrimi i zemrave.