Brengat dhe belatë

Brengat dhe belatë

Profeti Muhamed( ﷺ) na mëson:
“A t’ju njoftoj me diçka që kur dikë e kap ndonjë brengë apo i bie ndonjë bela nga hallet e kësaj jete, të lutet me të dhe të dalë nga vështirësia?
(Shokët) i thanë: po o i dërguari i Allahut.
Tha: lutja e ( profetit Junuz) dhun-nun:
Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Teje(o Allah), i pastër je nga të metat, unë i kam bërë vetes padrejtësi!”

Leave a Reply