BRENDËSIA E VARRIT TËND !

BRENDËSIA E VARRIT TËND !

Rregulloje varrin tënd me orenditë më të bukura: me namaz, me sadaka, me lexim të Kur’anit, me dashamirësi ndaj njerëzve, me istigfar, me dhikër…
Nxito në punë të dobishme para se të largohesh.
Mos u bëj mendjemadh.
Vendbanimi i fundit është udhëtimi drejt varrit.