Home Zgjodhëm për ju. BËJË ÇFAR TË DUASH NËSE SKE … ?!

BËJË ÇFAR TË DUASH NËSE SKE … ?!

Po s’u turpërove, bëj ç’të duash

Ibn Mesud Ukbe ibn Amër el Ensari el Bedriu, Allahu qoftë i kënaqur me të!, përcjell se i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selam ka thënë:

“Me të vërtetë, nga fjalët që kanë mbajtur në mend njerëzit prej predikimeve të të dërguarve të mëparshëm është: ‘Po s’pate turp, bëj ç’të duash’.”

E shënon Buhariu [numër 3483].

Previous articleKUSH URËDHRON TË MIRËN DHE NDALON TË KEQËN ?
Next articleNuk më pëlqen ai që kërkon dorën time, a kam gjynah?